Skip to main content

Our office locations

The NSSO has 7 offices across 4 locations: 3 in Dublin, 2 in Killarney and 1 each in Galway and Tullamore.

Tullamore

Address: Central Business Park , Tullamore , Co. Offaly R35 W7A4

Killarney

Address: Bóthar Nua , Cill Airne , Co Chiarraí V93 A49X

Cill Airne – Páirc na bhFianna

Address: Páirc na bhFianna , Cill Airne , Co Chiarraí V93 KH28

Gaillimh – An Rinn Mhór

Address: Áras an tSáile , An Rinn Mhór , Gaillimh H91 AN2E

Seol go Baile Átha Cliath – Cluain Sceach

Address: Bloc 5 , Páirc Oifig Belfield, Cluain Sceach , Baile Átha Cliath 4, D04 A9P2

Baile Átha Cliath – Pointe na Tríonóide

Address: Pointe na Tríonóide , 10/11 Sráid Laighean Theas , Baile Átha Cliath 2, D02 EF85

Dublin - Lower Mount Street

Address: 85-93 Lower Mount Street , Dublin 2 , D02 HD59