Skip to main content

Annual report 2019

The second Annual Report of the National Shared Services Office as a statutory civil service office reports on outputs achieved and highlights the year’s progress in delivering Shared Services to the Civil and Public Service.

Tuairiscítear sa dara Tuarascáil Bhliantúil de chuid na hOifige Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte agus í aitheanta mar oifig reachtúil státseirbhíse na haschuir a baineadh amach agus léirítear an dul chun cinn a rinneadh sa bhliain maidir le Seirbhísí Comhroinnte a sholáthar don státseirbhís agus don tseirbhís phoiblí.

document type icon

Annual Report 2019

document type icon

Tiarascáil bhliantúil 2019