Skip to main content

Ionaid Teagmhála le haghaidh Seirbhísí Párolla

Seo na sonraí teagmhála dár seirbhísí AD agus Párolla. Tabhair faoi deara nach bhféadfaidh d'eagraíocht ach Seirbhísí Ad a fháil, seirbhísí Párolla amháin, nó go bhféadfadh sí an dá cheann acu sin a fháil. Mura bhfuil tú cinnte cé acu a bhaineann leat, is féidir leat ceist a chur ar do bhainisteoir nó glaoch a thabhairt dúinn le seiceáil.

  • Mura bhfaigheann d'eagraíocht ach Seirbhísí AD, déan teagmháil le d'ionad pá d'fhostóra maidir le haon chúrsaí párolla.
  • Mura bhfaigheann d'eagraíocht ach Seirbhísí Párolla, déan teagmháil le d'fhostóir le haghaidh aon ábhair AD.

Ríomhphost

Uaireanta tacaíochta tríd ríomhphoist: Luan go hAoine 09:00 – 16:00

I gcomhréir le Cosaint Sonraí, cinntigh le do thoil dhá cheann de na nithe seo a leanas a chur san áireamh i do chomhfhreagras chun críocha fíoraithe:

  • Uimhir phearsanra
  • UPSP
  • Dáta breithe

Ceisteanna AD: hrcontact@nsso.gov.ie

Ceisteanna párolla, (lena n-áirítear daoine atá ar scor ach gan baill d'Óglaigh na hÉireann a áireamh): payrollcontact@nsso.gov.ie

Ceisteanna párolla d'Óglaigh na hÉireann (Saighdiúirí, Oifigigh agus Cúltacairí): soldiershelpdesk@nsso.gov.ieofficershelpdesk@nsso.gov.iereserveshelpdesk@nsso.gov.ie

Fón

Uaireanta tacaíochta tríd fhóin: Luan go hAoine 09:00 – 13:00

Is é 0818 107 100 an uimhir do gach fostaí agus scor, agus is féidir leat rogha a dhéanamh labhairt lenár bhfoireann ar cheisteanna AD nó Párolla.

Ba mhaith leis an NSSO a chur in iúl do chustaiméirí go bhféadfaí gach glao a thaifeadadh chun críocha cáilíochta agus oiliúna.

Post

Tabhair faoi deara nach dtugann an NSSO seirbhís FREEPOST. Cinntigh le do thoil gur ghreamaigh tú an luach ceart i stampaí poist ar do chlúdach litreach sula gcuirtear suas chuig an NSSO é.

Do Seirbhísí Acmhainní Daonna

  • An Oifig Náisiúnta Um Sheirbhísí Comhroinnte, Foirgneamh 5, Páirc Oifige Belfield, Bóthar Chnoc na bhFeá, Cluain Sceach, Baile Átha Cliath 4, D04 A9P2

Do Seirbhísí Párolla

  • Ionad Teagmhála Párolla, Bóthar Pháirc na bhFianna, Cill Airne, Co Chiarraí, V93 KH28

D'Óglaigh na hÉireann (Saighdiúirí, Oifigigh agus Cúltacairí)

  • Párolla Míleata, Seirbhísí Párolla, Áras an tSáile, An Rinn Mhór, Gaillimh, H91 AN2E

Má fhaigheann tú post ón NSSO a sholáthraíonn seoladh tuairisceáin difriúil, bain úsáid as an seoladh tuairisceáin atá sonraithe ar an gcomhfhreagras sin.

Pointí teagmhála eile

Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn maidir le Cosaint Sonraí, Saoráil Faisnéise, nó ceisteanna ginearálta chuig ár bPreasoifig, féach na leathanaigh chuí thíos chun tuilleadh eolais agus sonraí teagmhála a fháil.

Cosaint Sonraí

Saoráil Faisnéise

Preasoifig agus na meáin shóisialta