Skip to main content

Cliaint an chomhlachta seirbhíse phoibli (PSB)

Oiliúint

Tá ábhar forleathan oiliúna le fáil ar ár mbunachar eolais agus cuirfear leis an gcatalóg Aon Fhoghlaim é in am tráth.

Tá na hábhair oiliúna eagraithe de reir réimse feidhmiúil, agus tá ionsamhlúcháin físeáin agus teagaisc féintreoraithe ina measc. Faigh rochtain ar ábhar oiliúna agus tacaíochta.

Is féidir iarrata ar oiliúint athnuachana a chur chuig tacaíocht custaiméirí.

Rochtain ar an gcóras agus tacaíocht

Má tá fadhbanna córais agat nó deacractaí rochtain a bheith agat ar an gcóras, le do thoil téigh chuig an ndeasc chabhrach chun iarraidh sheirbhíse a dhéanamh.