Skip to main content

Scor

Maidir le scor

Cabhraíonn an chuid seo leat tuilleadh eolais a fháil faoin bpróiseas scoir, íoslódáil an pacáiste scoir agus féachaint ar threoir chun d'fhoirmeacha scoir a chomhlánú.

Nóta: ní riarann an NSSO pinsin faoi láthair ná ní láimhseálann sé achomhairc phinsin do na grúpaí seo a leanas: sealbhóirí oifige, An Garda Síochána, foireann thionsclaíoch OOP, na breithiúna, comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann. Ina áit sin, déan teagmháil le foireann AD d'fhostóra.

Conas a oibríonn an próiseas scoir

Ar dtús, cuir isteach fógra foirmiúil i scríbhinn go bhfuil sé ar intinn agat dul ar scor chuig d'fhostóir. Pléifidh siad ansin an dáta fágála atá beartaithe agat agus aon phleananna comharbais nó aistrithe.

Ní mór duit an fhoirm imeachta a íoslódáil ansin agus an fhoirm chomhlánaithe a chur isteach, mar aon le fógra foirmiúil scríofa go bhfuil sé ar intinn agat dul ar scor, chuig NSSO trí aon cheann de na trí bhealach seo a leanas:

  • Ar líne tríd an gcóras bainistíochta cásanna
  • Seol an fhoirm ar ríomhphost chuig exitprocess@nsso.gov.ie
  • Seol chuig: Éirí as oifig agus Scor, An Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte, Bloc 5, Páirc Oifige Belfield, Bóthar Chnoc na bhFeá, Cluain Sceach, Baile Átha Cliath 4, D04 A9P2.

Chun féachaint ar dhul chun cinn cáis atá ann cheana, is féidir leat logáil isteach sa chóras bainistíochta cásanna.

Tabhair faoi deara nach dtugann an Oifig Náisiúnta Um Sheirbhísí Comhroinnte seirbhís FREEPOST. Cinntigh le do thoil gur ghreamaigh tú an luach ceart i stampaí poist ar do chlúdach litreach sula gcuirtear é.

Nuair a fhaigheann an NSSO d'fhoirm scoir, gheobhaidh tú ríomhphost uathoibríoch le d'uimhir cháis uathúil.

Cé mhéad fógra atá le tabhairt

Tá tréimhse fógra éigeantach ann d'aon duine atá ag iarraidh éirí as an Státseirbhís nó éirí as. Déantar é seo chun am bainistíochta a cheadú chun éifeacht an fhógra ar an réimse gnó ábhartha a mheas.

Ní mór do Phríomhoifigigh nó a chomhionann, agus os a chionn, fógra íosta trí mhí ar a laghad a thabhairt maidir le dul ar scor nó éirí as. Má tá tú ag grád an Phríomhoifigigh Chúnta nó thíos, ní mór duit fógra míosa a thabhairt.

Ba chóir go mbeadh sé mar aidhm agat tús a chur leis an bpróiseas scoir sé nó ocht seachtaine ar a laghad roimh an dáta fágála atá beartaithe agat, agus do lá deireanach seirbhíse a chur in iúl go soiléir. Ligfidh sé seo go leor ama chun an obair riaracháin ar fad a chur i gcrích agus seachain aon mhoill neamhriachtanach ar do shochair phinsin a fháil. Mura dtugann tú dóthain fógra, d'fhéadfadh moill a bheith ar shochair aoisliúntais agus aon íocaíochtaí eile atá dlite duit. Ní íocfar do thuarastal ach suas go dtí an dáta deireanach de do sheirbhís iarbhír.

  • Ní mór an fógra maidir le héirí as oifig/scor a bheith neamhchoinníollach.
  • Ní féidir leat fógra a tharraingt siar chun éirí as oifig nó dul ar scor ar an dáta a thug tú mar an dáta deireanach seirbhíse nó dá éis.
  • Féadfaidh tú teidlíochtaí saoire bliantúla a ghlacadh mar chuid den cheanglas fógra foriomlán.

D'fhéadfadh do dháta pleanáilte chun dul ar scor nó éirí as tionchar a imirt ar do theidlíocht saoire bhliantúil freisin. Seiceáil leis an meastóir saoire bliantúil chun do theidlíocht saoire bhliantúil nua a mheas.

Is iondúil go mbíonn scor ón Státseirbhís bunaithe ar aois. Má tá tú ag dul ar scor mar gheall ar dhrochshláinte, tá tú clúdaithe ag na nósanna imeachta atá leagtha síos i gciorclán 22/2007. Is féidir leat an t-eolas faoin Scéim Saoire Bhreoiteachta na Seirbhíse Poiblí.