Skip to main content

Maidir le párolla

Maidir le féinseirbhís párolla

Is áis ar líne é féinseirbhís párolla atá ar fáil 24/7, a ligeann duit féachaint ar do dhuillín pá, ragobair agus costais a chur isteach agus a cheadú, mar aon le seirbhísí eile.

Tá réimse iomlán na seirbhísí leagtha amach thíos. Mar sin féin, ós rud é go bhfuil rochtain ar gach ceann de na seirbhísí socraithe ag leibhéal úsáideora nó eagraíochta, ní fhéadfaidh gach rogha a bheith ar fáil duit ag an am seo.

Seirbhísí atá ar fáil ar fhéinseirbhís párolla

 • Féach ar dhuillín pá
 • Ragobair a chur isteach
 • Costais a chur isteach (taisteal agus cothabháil)
 • Ragobair a cheadú
 • Costais a cheadú (taisteal agus cothabháil)
 • Sonraí bainc a nuashonrú
 • Seoladh ríomhphoist a nuashonrú
 • Féach ar dheimhnithe Breise Ranníocaíochtaí Aoisliúntais (ASC)

Conas clárú le haghaidh féinseirbhíse párolla

Chun clárú le haghaidh féinseirbhíse párolla beidh "licín" de dhíth ort. Eisíonn an NSSO licíní de ghnáth laistigh de choicís ó do chéad dáta pá. Má tá an t-am seo caite agus mura bhfuair tú comhartha, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig tokenrequest@nsso.gov.ie chun comhartha a iarraidh.

Cinntigh le do thoil go gcuireann tú an méid seo a leanas san áireamh i do ríomhphost:

 • d'ainm
 • ainm d'eagraíochta
 • d'uimhir phárolla nó PSP
 • seoladh ríomhphoist

bailíIs do críocha cosanta sonraí agus fíorú cuntais atá seo

Cláraigh d'fhéinseirbhís párolla mar dhuine atá ar scor

Nuair a bheidh tú socraithe ar phárolla chun do chéad íocaíocht phinsin a íoc, gheobhaidh tú litir ó NSSO ag tabhairt comhairle duit conas clárú agus féachaint ar do dhuillín párolla ar fhéinseirbhís párolla. Má tá tú ar scor cheana féin agus más mian leat rochtain a fháil ar fhéinseirbhís párolla déan teagmháil le payrollcontact@nsso.gov.ie chun socrú a dhéanamh maidir le do bhunú.

Logáil isteach ar Fhéinseirbhís Phárolla

Is féidir leat logáil isteach anseo chuig féinfhreastal párolla.

Má tá aon cheist agat faoin bpróiseas logála isteach tabharfaidh na treoracha seo a leanas treoracha céim ar chéim duit maidir le conas logáil isteach i bhféinseirbhís párolla.

Treoir chun é a dhéanamh: féinfhreastal párolla le haghaidh fostaithe

Treoir chun é a dhéanamh: féinfhreastal párolla le haghaidh pinsinéirí